Mail      collect it      Management
No.59 Shendong Road3,Fushun Economic Development Zone,Liaoning China.
TEL:024-56615681
FAX:024-56615660
E-mail:zhaoyao@fsrongxin.com
Home >> Contact    
No.59 Shendong Road3,Fushun Economic Development Zone,Liaoning China.
TEL:024-56615681   FAX:024-56615660
Email:zhaoyao@fsrongxin.com
URL:http://www.fsrongxin.com
ICP:10010906    
Design: WWW.7113.COM